Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Chu Trung


 Đất trời hoà một, trời là đất, đất là trời, không còn ranh giới giữa cõi Phật và nhân gian, chỉ có Chân Như trong sáng thôi.

         舟中                              Chu Trung

一葉扁舟湖海客     Nhất diệp biển chu hồ hải khách         
撐出葦行風     Sanh xuất vy hành phong thích thích              
微茫四顧晚潮生     Vi mang tứ cố vãn triều sinh
江水連天一鷗白     Giang thuỷ liên thiên nhất âu bạch        
          玄光禪師                 Huyền Quang Thiền Sư

Dịch Nghĩa: Trong Thuyền

Kẻ đang phiêu bạt biển hồ, ngồi trên con xuồng mong manh như chiếc lá
Chống xuồng qua đám lau, nghe tiếng gió buồn buồn rên rỉ
Bốn phía mịt mù, trong khi con nước buổi chiều đang lên
Giữa vùng trời và sông nước như liền nhau, xuất hiện một cánh chim hải âu trắng.

Diễn ý:

 Đây có phải là chiếc Thuyền không đáy của Tiếp Dẫn Tăng, và người khách là thầy trò Đường Tăng? Rời bến Lăng Vân, bỏ lại phía sau chốn mê, Tiếp Dẫn Tăng đưa thầy trò Đường Tăng sang đất Phật.

Dịch Thơ

      Kẻ phiêu bạt ngồi trên xuồng nhỏ
      Vượt ngàn lau trong gió thì thào
        Chiều mờ con nước dâng cao
Giữa trời đất quyện hiện màu trắng âu.
                               Quên Đi

***
                 Trong Thuyền

       Phiêu bạt một chiếc thuyền con
   Hàng lau xào xạc dập dồn gió than
        Chiều lờ mờ nước dâng tràn
Hải âu trắng xóa mênh mang đất trời
 
                                   Kim Oanh  
***
    Trong thuyền
 I -

Mong manh thuyền nhỏ trên hồ rộng
Qua đám lau già, nghe gió than
Mờ mịt bốn bên, trời nước quyện
Cánh chim ẩn hiện giữa mây ngàn.
 
II-

    Biển hồ rộng, mong manh thuyền nhỏ
        Vượt lau ngàn, nghe gió thở than
         Bốn bên triều ngập mênh mang
Giữa vùng trời nước, nhịp nhàng cánh âu.
 
III-
    Mong manh thuyền nhỏ giữa hồ
Thở than, tiếng gió trong bờ lau cao
       Bốn bên trời nước một màu
Cánh chim âu trắng từ đâu lượn về.

IV-
Thuyền nhỏ trên hồ rộng
Trong lau, tiếng gió than
Mênh mang trời nước quyện
Trắng hiện cánh chim ngàn
                          Phương Hà
***
       Một Lá Xuồng Con

1)
Biển hồ phiêu bạt lá xuồng con
Lau lách chèo qua gió nỉ non
Mù mịt triều dâng chiều vắng lặng 
Một màu trời nước trắng âu bon

2) 
     Biển hồ một lá xuồng phiêu bạt
       Lau lách đìu hiu dạt gió buồn 
        Mịt mù tứ phía chiều buông
Hải âu trời nước, trắng luôn cánh bằng

3)
      Xuồng bơi phiêu bạt cỏn con
  Băng qua lau lách gió lòn đìu hiu
      Mịt mù con nước buổi chiều 
Trời sông một sắc âu xiu cánh bằng 
                         Mai Xuân Thanh
                        Ngày 13/07/2017 
***
          Chu Trung
Khách hải hồ trên thuyền bé nhỏ
Vượt ngàn lau lướt gió rì rào
Bốn bề mù mịt tràn dâng nước
Trời đất liền nhau hiện cánh âu
 
                        Kim Phượng
***
            Chu Trung

Như chiếc lá rong chơi thuyền khách,
     Gió xạc xào lau lách vượt qua.
        Triều lên mù mịt chiều tà,
 Giữa trời mây nước xa xa cánh cò. 
                       Mailoc phỏng dịch
***
            Trên Thuyền

Chiếc thuyền con chở theo người hồ hải,
Gió se se rời khỏi khóm lau xanh.
Con nước tối chung quanh chừng bát ngát,
Một cánh cò giữa trời nước thanh thanh !

                                  Đỗ Chiêu Đức
***