Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Tình Xa


Ao ước bên em chẳng muốn rời
Số phần xui khiến phải hai nơi
Đêm nay mưa gió về thêm nhớ
Canh cánh tình anh khó thể vơi.
                             Quên Đi
 ***