Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Quy Gia - Đỗ Mục     歸家                Quy Gia  

稚子牽衣問     Trĩ tử khiên y vấn
歸來何太遲     Quy gia hà thái trì          
共誰爭歲月     Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt     
贏得鬢邊絲     Doanh đắc mấn như ti        
             杜牧                                Đỗ Mục

Chú thích: Trong bài “Khiển Hoài”, tác giả Đỗ Mục đã thú nhận say đắm tửu sắc cả chục năm ở Dương Châu. Nay ông trở về nhà, mượn lời con trẻ để tự trách mình có lỗi với vợ con.

Dịch Nghĩa

Đứa con nhỏ kéo áo hỏi
Tại sao lâu quá mới về nhà
Có phải cùng ai giành giựt tháng năm
Nên giờ tóc đã bạc như tơ.


Dịch Thơ

        Về Nhà
1/
Con thơ níu áo cha
Sao chậm trể về nhà
Năm tháng cùng ai thế
Để giờ tóc trắng pha

2/
          Trẻ thơ kéo áo hỏi rằng
Sao lâu về thế phải chăng quên nhà
    Cùng ai giành tháng năm qua
 Khiến cho mái tóc cha đà bạc phơ.
                                Quên Đi