Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Chia Buồn Cùng Gia Đình Cô Võ Thị Ngọc Dung


Theo tin từ California, Cô Võ Thị Ngọc Dung nguyên Hiệu Trưởng cuối cùng của trường Trung học Tống Phước Hiệp khi trường còn mang tên này, đã từ trần vào lúc 19 H ngày 07/6/2017 (giờ Cali) tức 9 H ngày 08/6/2017 giờ Việt Nam
Chúng tôi, cựu học sinh trường Trung Học Tống Phước Hiệp lớp Đệ Tam B1 Năm học  66-67 vô cùng xúc động trước tin này. Thành kính chia buồn cùng Gia Quyến. Cầu chúc hương linh cô sớm về Cõi Phật.

Đồng Kính Phân Ưu

USA :          Lê Thị Tuyết
                    Nguyễn Thị Hạnh
                    Nguyễn Thị Hồng Điệp
                    Mạc Tích Đức
                    La Vĩnh Hùng
Canada :    Giản Kim Dung
                    Nguyễn Đăng Khoa
Việt Nam : Lê Ngọc Điệp
                   Hoàng Thị Thơ
                   Hoàng Xuân Khải
                   Dương Thanh Khải
                   Lê Văn Hiển
                   Cao Trí Huệ
                   Nguyễn Hồng Danh
                   Huỳnh Hữu Đức