Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Trời Trăng Mây Nước

Xướng: 

    Trời Trăng Mây Nước
 
Trời trăng mây nước dụng thiền thơ  
Bồ tát dạ xoa cách sợi tơ  
Muốn vượt trần lao mà giục tấn  
Mong cầu cực lạc chỉ nằm mơ  
“Công bình bác ái” tâm thường niệm  
Thiện hữu Kim Quang tánh cũng chờ
Đùa cợt làm vui mà định tĩnh  
Ai mua chìa khóa kiến Đi ơ
                     Cao Linh Tử
                        22/3/2017

  ***
Các Bài Họa: 
 
       Hạnh Phúc Đơn Sơ

Lòng vui, cảnh thực cũng nên thơ  
Gió thổi tàu tiêu nảy khúc tơ  
Vạt áo bà ba xinh tựa mộng  
Lều tranh mái rạ đẹp như mơ  
Cần chi gác tía lầu son ngự  
Chẳng thiết giai nhân mỹ nữ chờ  
Tình cảm chân thành, tâm thoải mái  
Dẫu nghèo, hạnh phúc vẫn ngon ơ! 
                           Phương Hà
***

       Bóng Chiều Xưa
 
Ngày xưa tôi thích dệt hồn thơ,  
Cùng với mây chiều nhuộm ráng tơ.  
Sông nước nhấp nhô làn sóng bạc, 
Con đường loang loáng ánh trăng mơ. 
Cầu ngang ai hẹn bâng khuâng ngóng,  
Bến hạ người sang rộn rã chờ.  
Cách biệt bao năm lòng vẫn nhớ,  
Trong thuyền sầu lắng tiếng ầu ơ! 
                                Mailoc
                               3-26-17

***
   Yêu Thương Ấm Áp

 
Trí tuệ khai tâm dụng ý thơ  
Trần ai tục lụy nhện giăng tơ  
Phàm phu ích kỷ đòi tư lợi  
Tục tử ưu tư hỏi giấc mơ  
Tích đức thi ân sanh hỷ xả  
Tu nhân từ thiện chúng mong chờ  
Đại đồng thế giới tình bằng hữu  
Cuộc sống yêu thương ấm áp... ơ!
                   Mai Xuân Thanh

***

        Trần Gian Thú Vị
Một chút thanh nhàn một chút thơ  
Vui đời xin nối mấy đường tơ  
Thiên nhiên tự tại tâm sinh thú  
Ánh nguyệt mơ màng đấy cõi mơ
Này lá này hoa đang cùng đợi  
Đây tình đây nghĩa vẫn luôn chờ  
Chớ chê trần tục rồi đâm chán
Cảnh khác đi tìm thiệt ất ơ.
                             Quên Đi
 ***
        Hạnh Phúc Đâu Xa!
(Mượn ý tiêu đề "Hanh phúc đơn sơ" của chị PH)

 
"Đơn sơ hạnh phúc " thật nên thơ!  
Như kiếp con tằm phải nhả tơ  
Một túp lều tranh mà ấm áp  
Canh bầu tép ruộng cũng ngon ơ!  
Vợ chồng hợp sức sông còn cạn  
Con cái xinh tươi thỏa ước mơ  
Hạnh phúc đâu xa do tự tạo  
Giàu nghèo nào biết để mong chờ
                   Song MAI Lý Lệ
                          3/27/2017

***