Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Tiếng Đêm


Tí tách tiếng mưa đêm
Rỉ rả giọt bên thềm
Em giờ say giấc mộng
Lòng ta cũng dịu êm.
               Quên Đi

***