Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Nhất Thời và Nhất Thời C.D.M.


          Người ta thường nói : Quan nhất thời dân vạn đại !!! Ôi ! Vạn Đại sống trong tối tăm , nghèo khổ , chậm tiến mãi sao ???
                                              Bao giờ dân nổi can qua
                                        Con vua thất thế lại ra sãi chùa
    Ôi ! Dân nổi can qua thì : Vua Quan hết ăn trên ngồi trốc , nhưng … dân có ăn không ? Có hạnh phúc không ?  Cái đó còn phải hỏi ông Trời ! Nhưng ông ở xa quá (!) . Dân biết làm gì để xây dựng cuộc sống , sống cho ra người (!) . Đó mới là vấn đề !
    Hoàng Sào kéo quân vào Trường An . Giữa đường đi … thì đốt sạch , giết sạch . Vào Trường An … không biết làm gì ? Bốc thăm chọn quan chức (?)  Rồi tranh ăn ! Khi bị đánh bật ra khỏi Trường An , trên đường tháo chạy … cũng giết sạch , đốt sạch !!! Ôi ! Bọn giặc cỏ này cũng … nhất thời thôi !  Tại sao ta lại gọi những tên giặc cỏ này là khởi nghĩa !!! Tại sao lại gọi những tụi cướp của giết người Nguyễn hữu Cầu , Nguyễn danh Phương , Lê văn Thịnh là những kẻ khởi nghĩa (?) . Tại sao lại đi ca tụng tên Lê duy Cự . Hắn mượn danh nghĩa nhà Lê để nổi loạn giết người chơi ! Chỉ vì tên Tổng Đốc Hà Nội , vốn thù hằn Cao Bá Quát nên kéo ông vào để trả thù chơi ! Sao người ta lại “ mượn danh nhân dân “để chửi vua quan chơi !
    Nhân Dân chỉ làm nên Lịch Sử khi đã “ giác ngộ “ , ý thức về quyền được sống của mình ! Ý thức về quyền được sống cho ra người của mình ! Nhưng có phải chuyện một ngày một tháng đâu !
    Cách Mạng Pháp lúc đầu chả bát nháo sao ? Hết mấy ông Montagnard rồi đến mấy ông Jacobin đấy thôi ! Rồi những ông Robespiere , Napoleon 1 , Napoleon 2 … khát máu và nhốn nháo … mãi đến cách mạng 1848 người dân Pháp mới có một chút ý thức về quyền dân … Người dân muốn cho được Vạn Đại họ đã phải bao nhiêu lần xuống đường biểu tình , xô xát , đổ máu … chứ ông trời nào xếp đặt !  Bên Anh thì Cromwell bên Đức thì Bismark có phải là những kẻ tử tế đâu ?
    Xin đừng lải nhải mãi về truyền thống !
    Khi quan ăn trên đầu trên cổ nhân dân … vua nói rằng quan là chim ưng , dân là vịt  . Lấy vịt nuôi chim ưng là chuyện … thường tình thôi ! Khi quan tranh ăn , cày bảy nhau , hại nhau … thì vua khuyên họ nên … con rươi quả quýt qua lại để … “ đoàn kết ! “ Ôi ! một tư duy như thế thì dân nhờ cậy vào đâu ? sống cách nào ?
    Tôi không hiểu sao giáo sư Vũ văn Mẫu , cự phách về luật , chửi luật Gia Long thoái hóa không bằng luật Lý Trần và đặc biệt luật Hồng Đức . Tôi đọc Lê Triều Thiện Chính Thư và luật Hồng Đức thì thấy nó chậm tiến , lộn xộn , trùng lặp và … ngớ ngẩn ! Đại loại như : Xoa đầu con để tỏ tình với mẹ … phạt 80 trượng (?) . Ôi ! Cái bà Ngô Đình Nhu ! Tôi không dám nói bà vĩ đại ! Nhưng quả thật luật Gia Đình của bà ( có luật sư Huyền chấp bút ) là bộ luật hiện đại đầu tiên của Việt Nam ( Trước đó khi xử án một vụ dính líu tới gia đình , người ta tham khảo lung tung beng … luật Hồng Đức và luật Gia Long )
    Thời sự cố Phật giáo . Các Linh Mục , các Sư , các Tướng Lãnh đã chạy xớ rớ Đông Tây , cửa trước , cửa sau vì … lúc đó ta chưa có luật rõ ràng , minh bạch !!!
    Cho tới tận ngày hôm nay , dân Việt mình vẫn chưa biết tới hai tiếng Luật Pháp .
    Từ hơn 200 năm nay người Pháp đã không ngừng xây dựng … nhất là lúc đầu đã không ngừng đổ máu  cho tam quyền phân lập : Lập Pháp , Hành Pháp , Tư Pháp .
    Cái tiêu chí trên lá cờ của họ là : Liberte , Egalite , Fraternite : Tự do , Bình đẳng , Bác Ái !  vẫn mãi là điều thế giới ca tụng và noi theo !
    Ôi! Tôi thật mắc cỡ khi là dân Việt Nam !
Chân Diện Mục