Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Ngọc Em - Buổi Tiêc Chay Chia Tay Bạn Cũ.

Trước khi trở về Mỹ (23-5), vào ngày 05/5,Ngọc Em đã mời các bạn cũ đến dự buổi tiệc chay để chia tay.

Trái sang phải: Đức, Khánh, Huệ (Nguyễn),Khải(Dương), Tứ, Ngọc Em, Huệ (Vương), Sanh, Đen(đứng sau Sanh), Thơ, Duyên, Điệp(Lê), Châu em của Ngọc Em (ngồi).

TỨ, Khải (Dương), Ngọc Em, Hỉ.

Đen, Dũng, Tứ, Khải(Dương).
Khánh, Điệp(Lê), Sanh, Duyên, Thơ, Huệ (Nguyễn).


Sau khi kết thúc tiệc chay, tất cả cùng đến quán cà phê tiếp tục trò chuyện. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày.

Hình Ảnh Huỳnh Hữu Đức