Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Mừng Sinh Nhật KimOanh

Đầu mùa hạ sắc hoa đang thắm
Ánh bình minh lấm tấm sương mai
Tháng Năm mười sáu nhớ ngày
Kim Oanh sinh nhật mừng thay đôi vần
Đây chén rượu tình thân huynh muội
Anh chúc Em thêm tuổi vẫn tươi
Quanh năm nói nói cười cười
Thơ như Tô Muội bao người chờ mong 
                               Quên Đi