Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Hè VềKhí trời oi bức chẳng sao nằm
Xuân mới rời đi hạ ghé thăm
Lồng lộng trên không nào thấy gió
Khô khan dưới đất khó ươm mầm
Quạt mo phe phẩy xua hơi nóng
Con trẻ tươi cười nước mát ngâm
Van vái trận mưa rào trúc xuống
Đợi hoài sao chẳng thấy hồi âm.
                              Quên Đi