Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Chuyện BloggerNgơ ngơ ngáo ngáo một thằng tôi
Láo láo lơ lơ chuyện đã rồi
Web web mail mail khoe loạn xạ
Thi thi phú phú chẳng lo bồi
Thà rằng ngốc ngốc ngu ngu vậy
Bỏ hết hờn hờn giận giận thôi
Giờ đã sung sung kèm sướng sướng
Thảnh thơi nói nói với cười cười.
                                 Quên Đi

Các Bài Thơ Hoạ

     Tâm Sự Blogger 

Vẩn vẩn vơ vơ một ngốc tôi
Vui Vui cực cực chuyện xong rồi
Thơ thơ xướng xướng luôn bay tới
Ảnh ảnh tranh tranh mãi đấp bồi
Chẳng trí khờ khờ khạo khạo vậy
Được tâm tịnh tịnh an an thôi
Đau đau yếu yếu nhưng tâm khoẻ
Ngắm ngắm xem xem thích thú cười.
                               Kim Oanh
***
   Quen Quen Lạ Lạ

Lạ lạ quen quen lỗi tại tôi
Quên quên nhớ nhớ cũng lâu rồi
Yêu yêu trách trách xưa lo lắng 
Ghét ghét hờn hờn sớm liệu bồi
Né né lơ lơ luôn bất tiện 
Im im lặng lặng sẽ qua thôi
Buồn buồn mệt mệt nên tha thứ
Sắc sắc không không miệng mĩm cười 
                           Mai Xuân Thanh
 ***
   Đường Vào Thi Phú  

Dở dở ương ương bản tính tôi
Ngơ ngơ ngáo ngáo tự lâu rồi
Bằng Bằng Trắc Trắc không tuân thủ
Luật Luật Niêm Niêm chẳng đắp bồi
Mộng mộng mơ mơ pha ý vị
Thơ thơ thẩn thẩn vậy mà thôi
Thi thi phú phú nay mai khá
Thực thực hư hư rõ khóc cười

                        Kim Phượng

***