Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

40 Năm Tìm gặp


Cuộc tình sao mãi  đẹp
Khi yêu không gượng ép
Mộng thực lại đôi đường
Cửa lòng không thể khép
                    Một chút gì đậm đà
                    Một chút gì thiết tha
                    Một người như mây khói
                    Và hai người chia xa
Kỷ niệm thời xuân sắc
40 năm vắng bặt
Giờ biết được tin nhau
Lệ sầu dâng khoé mắt
                    Mùa xuân cũng vừa sang
                    Yêu chi cho lỡ làng
                    Như giọt sương ban sớm
                    Tình đến rồi tình tan
Chuyện tình như tiểu thuyết
Xa nhau là vĩnh biệt
Gặp lại chỉ trong mơ
Ôi vầng trăng mãi khuyết...

Cảm tác trước chuyện tình của Kim Phấn và thằng bạn quá cố Kỷ Khuyên qua 2 bài thơ:


http://huynhhuuduc.blogspot.com/2017/04/troi-sai-gon-thang-ba-chua-tim-thay-nhau.html

                  Quên Đi