Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Vui Cười 72Nghĩa của từ 'HÔN"
Hôn nhau trên cầu là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Có đủ dụng cụ thích ứng …. 
Vợ mới cưới của một ngư dân thấy chồng đang ngủ say trên salon. Cô buồn nên tự xuống tàu lái chạy chung quanh hồ để xem cảnh. Đến một chỗ vắng, cô thả neo rồi lấy sách ra đọc. Sau đó không lâu, lúc cô đang đọc say mê thì một chiếc tàu tuần cảnh xuất hiện rồi cặp sát vào tàu của cô.
- Chào cô, cô đang làm gì đó?
Cô giật mình vội trả lời:
- Chào ông, như ông thấy, tôi đang đọc sách.
Người tuần cảnh cho biết:
- Chỗ này là vùng cấm bắt cá.
- Xin lỗi ông, tôi không có bắt cá. Tôi đang đọc sách mà !!
- Đúng rồi. Nhưng cô có thể bắt cá bất cứ lúc nào, vì cô có đầy đủ các dụng cụ thích ứng!! Cô phải theo tôi về đồn để tôi lập phiếu vi phạm.
- Được rồi. Nếu ông lập phiếu vi phạm thì tôi cũng xin khiếu nại về việc bị xâm phạm tình dục.
Người tuần cảnh ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhưng tôi đâu có đụng vào người của cô …..
Cô ta giải thích:
- Đúng vậy !! Nhưng ông có thể xâm phạm bất cứ lúc nào ….. vì ông có đầy đủ các dụng cụ thích ứng !!!!

Nguyễn Thế Bình
(Sưu tầm)