Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Trường Tống Phước Hiệp 1972

 Con đường từ Cổng dẫn vào Văn Phòng, dọc bên đường là hai hàng cây Huỳnh Đàn. Bên Trái của cửa cái là bia Thành Tích,

Bia Thành Tích


Bên trái ảnh lầu 1 là dãy phòng thí nghiệm. Bên phải từng trệt là văn phòng, lầu trên là Phòng Khánh Tiết.


Hình Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa cung cấp-Huỳnh Hữu Đức.