Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Nhớ Về

 

       Nhớ Về
Một thời nặng nhớ thương 
Tà áo trắng sân trường 
Thấp thoáng vầng quang hiện 
Dịu dàng giọt nắng vương 
Hồn nhiên em tuổi mọng 
Si dại ta bên đường 
Xưa tiếng yêu chưa ngỏ 
Giờ tình biền biệt phương 
                    Quên Đi 
Các Bài Họa: 

      Phượng Xưa 

Cánh phượng vỹ hoài thương 
Ưu tư cách biệt trường 
Thì thầm hè nhắn nhủ 
Bước khẽ kẻo sầu vương 
Đóa ngẩn ngơ say mộng 
Xôn xao bóng rợp đường 
Bâng khuâng hoa chậm nở 
Ngại tứ tán muôn phương 
                Kim Oanh 
*** 
        Vô Phương 

Chung lớp đã thầm thương 
Mùa thi biệt mái trường 
Lao vào cơn lốc xoáy 
Xếp lại mối tơ vương 
Muối trắng loang trên tóc 
Người xưa gặp giữa đường 
Em giờ lên chức ngoại 
Dẫu muốn…cũng vô phương! 
               Cao Linh Tử 
                  13/3/2017 
*** 
      Hồi Tưởng 

Bỏ lại trời yêu thương 
Còn đâu nữa mái trường 
Xót xa ôm ảo ảnh 
Êm ái sầu tơ vương 
Hồi tưởng thời thơ dại 
Tiễn đưa tận cuối đường 
Nếu khi xưa đã ngỏ 
Đâu cách biệt hai phương 
           Kim Phượng 
*** 
Các Bài Cảm tác:

       Phủ Phàng   

Chốn cũ trời yêu thương, 
Vẫn còn đó mái trường. 
Ngàn dặm ôm ảo ảnh, 
Gang tấc sầu tơ vương. 
Xa rồi thời thơ dại, 
Gần hết cuối đoạn đường. 
Nếu xưa may kết hợp, 
Nay vẫn biệt hai phương!!! 
             Đỗ Chiêu Đức 
*** 
       Mắt Xưa 

Cứ nhớ nhớ thương thương, 
Dẫu biệt những năm trường. 
Đôi mắt xưa lay láy 
Khiến lòng mãi vấn vương! 
Vẫn nhớ trời Đà Lạt, 
Sương giăng nóc giáo đường 
Bên anh em bước bước, 
Nghe gió từ muôn phương  
                         Mailoc 
*** 
     1/ Thương hoài... 

Muộn màng vẫn thấy thương, 
Thời tuổi dại chung trường. 
Nhớ trộm bàn tay ngọc, 
Yêu thầm mái tóc vương. 
Người xưa đâu biệt xứ, 
Bạn cũ đây con đường. 
Tình bay cao trăm hướng, 
Lòng ấp ủ một phương... 

      2/ Người Xưa 

Nếu ai mất người thương, 
Nhớ nhung xót đoạn trường. 
Mình đây không ngoại lệ, 
Em đi rồi vấn vương ! 
Nhớ bước chân gõ nhịp, 
Nghe tim đập bên đường. 
Tình nhẹ bay tứ hướng, 
Lòng nặng trĩu một phương! 
              Mai Xuân Thanh
     Ngày 17 tháng 03 năm 2017