Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Ngọc Em Gặp Gỡ Các Bạn Lần thứ 3 trong chuyến về VN

Gặp và trò chuyện cùng các bạn học thời đi học, là niềm vui của những Bạn xa xứ. Ngọc Em không ngoại lệ. Tuy đã gặp gỡ Bạn bè hai lần rồi, có lẽ chưa đủ, nên Ngọc Em đã mời Các Bạn đến chơi nhân ngày giỗ của thân sinh 30-3-2017 (Nhằm mùng 03/3).


Từ trái sang phải: Khải (Hoàng), Dũng, Ngọc Em, Khải (Dương), Dậu, Xuân, Khánh.

 Duyên, Điệp Lê, Sanh, Thơ.

 Phụng (Lưu), Đen, Khải (Hoàng), Dũng.

 Khải (Dương), Dậu, Xuân, Khánh.

 Khánh, Dũng, Ngọc Em, Khải (Dương).

Đen, Khải (Hoàng), Đức, Dậu, Phụng.

Hình Ảnh: Huỳnh Hữu Đức
***