Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Đêm Gác Lạnh


Gác nhỏ đêm về lạnh khắp gian
Mái thưa rơi rớt giọt trăng vàng
Đầm đìa sương phủ hồn thêm tái
Ray rức duyên hờ kiếp nặng mang
Gợi nhớ thuyền xưa mơ bến mộng
Hoài mong chốn cũ xót cung đàn
Gió đùa kẽ lá nghe nhung nhớ
Tiếng vạc than buồn canh đã sang.
                               Quên Đi
***