Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Tiếng Chìa Vôi

 

      TIẾNG CHÌA VÔI

Sau hè rộn rã tiếng chìa vôi
Tỉnh giấc nằm nghe biết sáng rồi
Ba triệt chung trà vừa mới cúng
Má đun nồi cháo cũng đang sôi 
Đàn con mở tập ê a học
Chữ nghĩa khai tâm chút chút bồi
Mấy chục năm dài còn nhớ rõ

Sau hè rộn rã tiếng chìa vôi.
Ngày kia bỗng bặt tiếng chìa vôi

Mấy chốc ầm vang súng nổ rồi
Xóm dưới đầu trên dân trốn chạy
Bên này phía nọ lửa hờn sôi
Hồn quê tan tác chưa lành lặn
Tuổi mộng lao đao cũng phải dồi
Đất đổi nên vàng thay tất cả
Bây giờ lại nhớ tiếng chìa vôi.. 
                     Cao Linh Tử
                         1/2/2017  

Các Bài Thơ Hoạ
  
        Bạc Giống Vôi

Có phải tình đời bạc giống vôi
Nhiều khi nhớ lại chuyện qua rồi
Sa cơ lỡ vận lòng đau chán
Mất thế nghịch thời lửa giận sôi
Ngóng trước ngóng sau không kẻ giúp
Nhìn qua nhìn lại chẳng ai bồi
Số phần chẳng lẽ thân cô độc
Có phải tình đời bạc giống vôi.


Đâu phải tình đời bạc giống vôi
Chuyện xưa giờ đã lảng quên rồi
Email tương kết duyên bền bỉ
Thi phú giao hoà ý sục sôi
Thầy Bạn đề thơ cùng xướng hoạ
Anh Em lạc vận tiếp trau dồi
Nguồn vui lại nối niềm vui mới
Đâu phải tình đời bạc giống vôi. 

                           Quên Đi
***
     Cái Bình Vôi


Ăn trầu, ống xoáy, cái bình vôi,
Bà Ngoại răng đen móm mém rồi !
Đi chợ mua cau xanh, nội bảo,
Thăm nhà, cưới gả ấm trà sôi.
Làm dâu thuận thảo vui nhà mới,
Ở rể siêng năng được vợ bồi !
Hơn nửa đời người còn kỷ niệm,
 

Bấy giờ nội ngoại, cái bình vôi...
Thời nay chẳng thấy cái bình vôi,
Vật chất tiền tài tối mắt rồi.
Thương hải tang điền người rẻ rúng,
Nhơn sanh xuất khẩu cảnh dầu sôi.
Hòa bình đắc giá bon chen quá,
Trật tự tôn ti lặn lội dồi...
Tình nghĩa đồng bào nghe nặng nhẹ ?
Nếp xưa đã mất..."cái bình vôi" !

                  Mai Xuân Thanh
     Ngày mùng 6 Tết Đinh Dậu - 2017
***
            Thanh thản
 

Đừng trách lòng người bạc tựa vôi
Khi mà mọi chuyện đã qua rồi
Cảm thông tha thứ, tâm không hận
Buông xả vô tư, dạ khỏi sôi
Hờn giận chỉ thêm làm thọ giảm
An nhiên chắc hẳn sẽ vui bồi
Tuồng đời đã quá nhiều gian dối
Xin để mặt trần chớ phủ vôi !
 

Đừng đeo mặt nạ, quệt thêm vôi
Cứ sống tự nhiên, thế đủ rồi
Ánh sáng chân tình khi rạng rỡ
Chồi mầm nhân ái sẽ sinh sôi
Cỏ cây tươi thắm sau mưa dập
Cát đá sạch trơn trước sóng dồi
Thử thách chỉ rèn thêm ý chí
Lửa cao càng tốt để nung vôi. 

                      Phương Hà
*** 
Cảm Tác Thơ " Tiếng Chìa Vôi "
 

Hồi nhỏ, chìa vôi nghe hót vang,
Nhà quê ấm áp nhớ thôn làng.
Anh em cặp sách ôm vào lớp, 

Thầy giáo cắp ô dạy học đàn. 
Dĩ vãng vàng son yên ổn sống,
Ngày nay tím ngắt bất bình an. 
Đổi đời đất quý người coi rẻ,
Hố thẳm giàu, nghèo, kẻ khóc than !
                   Mai Xuân Thanh
      Ngày mùng năm Tết Đinh Dậu - 2017
***