Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Mừng Sinh Nhật Mai Xuân Thanh


      Trời tháng ba còn dày xuân mộng
      Sương ngày hai còn đọng trên hoa
             Líu lo chim hót sân nhà
    Báo tin sinh nhật bạn già Xuân Thanh
     Hân hoan mừng chúc anh luôn khoẻ
      Hưởng phúc bên đám trẻ thân yêu
          Thơ anh sáng tác thêm nhiều
Vui "Vườn Thơ Thẩn" sớm chiều có nhau.
                                       Quên Đi
***
Mừng Sinh Nhật Mai Xuân Thanh

Sinh nhật ngày hai nắng tháng ba,
Cành đào nở muộn mới đơm hoa.
Bất ngờ nhớ đến tình bằng hữu,
Kinh ngạc ...Quên Đi nghĩa bạn ta.
Hội tụ Trang Nhà vui xướng họa,
Cùng nhau thơ thẩn thú ngâm nga.
Đời người thoáng chốc mau già nhỉ !
Bảy mốt xuân qua lẩm cẩm mà !
                 Mai Xuân Thanh
          Ngày 26 tháng 02 năm 2017
***
     Chúc mừng sinh nhật
( Mừng sinh nhật MXT 02/03/2017 )

Sinh nhật Xuân Thanh sắp đến rồi
Chúc mừng thi hữu trọn niềm vui
Thân tâm an lạc, lòng thư thái
Sức khỏe dồi dáo, dạ thảnh thơi
Xướng họa văn thơ bao thể loại
Giao lưu bè bạn bốn phương trời
Mỗi ngày là một mùa xuân mới
Sảng khoái ung dung suốt cả đời.
                           Phương Hà
***
Hiệp ý với quí anh chị,và mượn vần của chị Phương Hà
Chúc sinh nhận anh Mai Xuân Thanh 

   MỪNG SINH NHẬT
     Mai Xuân Thanh 
Họa bài:Chúc Mừng Sinh Nhật
Của Chị Phương Hà 

Xuân Thanh sinh nhật tiếp đây rồi 
Chúc bạn gia-thân luôn mãi vui 
Thơ Thẩn đều chi ngừa mệt mỏi
Đinh Lăng đôi dịp hưởng nhàn(*) thơi
Đông vừa đáo hạn tan màu tuyết
Xuân mới đơm bông đẹp sắc trời
Hợp cảnh say tình Mai hé nở
Quả là Huynh nhận trọn hương đời

(*) hơi ép, nhưng xin thông cảm
                           Thái Huy,
***
CHÚC MỪNG ĐẠT TUỔI CỔ LAI HY

Bảy vòng Đinh lại trở về Đinh,
Đinh Dậu mừng ai đã định hình.
Thất thập cổ lai xưa vốn hiếm,
Nhị tam kim khánh hiện làm vinh.*
Hữu cầu tất ứng thiên thi vận,*
Nhất thị đồng nhân vạn ý tình.*
Nhã nhặn hòa đồng khiêm tốn tất,
Ấy là trường thọ, ấy trường sinh !!!
                        Đỗ Chiêu Đức

*      NHỊ TAM KIM KHÁNH 二三金慶 : NHỊ TAM là 02 tháng 3; KIM là Nay, KHÁNH là Mừng. Câu " Nhị tam kim khánh hiện làm vinh " : là Hôm nay 2 tháng 3 mừng cho bạn (sinh nhật 70), hiện cũng nên lấy làm vinh hạnh ( HIỆN LÀM VINH để đối với XƯA VỐN HIẾM  ở  câu trên ).
*    Hữu cầu tất ứng thiên thi vận : Hễ ai " cầu " là sẽ "ứng " tiếng ngay, ai cần họa thơ là họa ngay, họa tất cả thơ " có mặt " trên Vườn một cách rất nhiệt tình ! Nên đã làm cả ngàn bài !
*    Nhất thị đồng nhân vạn ý tình : là Xem tất cả mọi người đều ngang hàng nhau hết, không chê ai cả ! Tình ý thật muôn vàn !

Họa : Đại Khái Là Sinh Nhựt

Thất thập niên dư " bảy chữ Đinh ",
Càn khôn thuận ý máy tạo hình.
Trường xuân tính sổ bao năm tháng,
Số kiếp trùng lai bấy nhục vinh...
Vạn sự hảo cầu chân thiện mỹ,
Nghìn điều lành dữ mối ân tình.
Ngoan đồng lão hủ tùy duyên phận,
Bách tuế tu thân thuật dưỡng sinh...
                  Mai Xuân Thanh
          Ngày 27 tháng 02 năm 2017
***
 Mừng Sinh Nhật Anh Mai Xuân Thanh

Trời chớm vào thu lá chuyển mình
Tăng phần mơ mộng cảnh thêm xinh
Mảnh Vườn Thơ Thẩn nghe rôm rả
Loan báo tin vui đủ ý tình

Sinh nhật Xuân Thanh đã đến rồi
Khơi mào kỷ niệm thuở nằm nôi
Bước sang tuổi thọ lên hàng Bảy
Tài xướng họa thơ nhanh quá thôi

Chén rượu tâm giao cạn chén nầy
Thi nhân bằng hữu quẩn quanh đây
Hồn thơ chân thật lời tha thiết
Cầu chúc an vui phúc lộc đầy
                     Kim Phượng
***Sinh Nhựt Mai Xuân Thanh
Chung Vườn Thơ Thẩn lại đồng môn 
May mắn cùng nhau pháp vĩnh tồn 
Bảy mốt toàn thân tâm phúc lạc
Một ngàn lẻ một chuyện hàn ôn
Chơn thần dục tấn tùng thiên mạng
Đại Đạo hành tàng giáo tử tôn
Hai Đấng từ bi xin khẩn nguyện
Hiền huynh khánh hỉ thuận càn khôn.
              Cao Linh Tử kính chúc
                  Cao Lãnh, 1/3/2017

***
 Mừng sinh nhật Xuân Thanh 

Tiết Tháng Ba – mùng điểm số hai  
Mai gia ra mắt một anh tài 
Thơ chào hữu hảo luôn tăng tốc 
Lão chọn vui hòa chẳng sợ sai  
Ý chuyển rồng mây vờn lũ lụt 
Từ chen gió bão cuộn bi hài 
Vần thông đối luật không cần biết 
Góp mặt thi đàn thỏa sức khai! 
                        Mai Thắng
                          170302
***
      MỪNG SINH NHẬT
    Anh Mai Xuân Thanh

Sinh nhật Thanh Mai(*) 2 Tháng 3
Chúc rằng bạn mãi khỏe vui nha
Đăng đàn Thơ Thẩn nào thua bạn
Làm bếp đảm đang chẳng kém bà
71 không chê trò vượt thác
Xuân kia há ngại việc qua phà
Đinh Lăng bồi dưỡng Quên Đi tặng
Sinh nhật Thanh mai 2 Tháng 3

 
(*)Dzui thôi nha
                          Thái Huy
***