Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Mâu ThuẩnBài Thơ Xướng Từ Ảnh

         Mâu Thuẩn
Khoát áo mùa đông bước độc hành
Một màu nóng nảy đất trời hanh
Chói chan ánh bạc dường trơ nước
Xơ xác hàng cây đã  trụi cành
Cô lữ băng ngang chân vội vã
Dọc đường để lại vết lanh chanh
Không tên bức vẽ đầy thâm ý
Đánh đố người xem giống tội hành!
                       Cao Linh Tử
                         15/12/2016

Bài Thơ Hoạ

          Về Đâu

Trời như thiêu đốt chẳng ai hành
Lửa hạ đổ màu bãi cát hanh
Một bóng về đâu thân độc vãng
Hàng cây lặng chết đứng trơ cành
Mặt hồ gợn ảnh lòng chao đảo
Chiếc nhạn mong đàn giọng chách chanh
Đày đoạ chi thân ơi lữ khách
Trời như thiêu đốt chẳng ai hành
                           Quên Đi

***