Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Phạm Ngọc Thiệp CHS Tống Phước Hiệp nk: 62-69


Năm Đệ Tam


 Năm Đệ Nhị


Năm Đệ Nhất
***
Các Bạn đến nhà Thiệp tại Bình Hoà Phước năm 2014Hàng Trước: Chí Thanh, Thiệp, Điệp (Lê), Thơ, Điệp (Cù)

Hàng sau: Khải (Hoàng), Đặng Lạc Hồng, Khuyên, Đức, Khải (Dương)>

Hình Ảnh: Huỳnh Hữu Đức