Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Kim Phượng


Đến ngày sinh nhật người ta
Mình không biết phải tặng quà gì đây
Thôi thì qua những dòng này
Gởi câu thân chúc vui vầy ngày sinh
Bạn bè thuở nhỏ chúng mình
Phong ba tuế nguyệt nghĩa tình có nhau
Giờ đây lại thấy nao nao
Mong cho Kim Phượng lúc nào cũng tươi
Hai hai ngày rộn tiếng cười
Tháng hai nâng cốc mừng người năm xưa.
                                      Quên Đi