Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Xướng Hoạ : Vườn Thơ Thẩn -

 
Vườn Thơ Thẩn-Bốn Mùa Trổ Hoa
                           Bài Thơ Xướng 

Hoa thơm dại đóa thắm màu tươi,
"Thơ Thẩn Vườn" ta vẳng tiếng cười.
Hải ngoại làm thơ buồn lữ thứ,
Quê hương nối kết biết bao người.
Cành xanh gió mát chiều dương xế,
Lá biếc bông bay điểm sắc trời.
Ánh mắt nhân từ duyên dáng thế,
Bốn mùa xướng họa trẻ đôi mươi...
                Mai Xuân Thanh
       Ngày 05 tháng 08 năm 2015

Vườn Thơ Thẩn - Mãi Là Xuân
                      Bài Thơ Hoạ

"Thơ Thẩn" vườn nhà mãi sắc tươi
Email trao đổi sướng quên cười
Kỳ hoa rực rỡ bao nhiêu đoá
Thi hữu thân giao cũng bấy người
Tuy có cách xa hàng vạn dặm
Nhưng còn chung dưới một bầu trời
Hoa lòng hoa nở từng con chữ
Cho dẫu tuổi đều quá sáu mươi.
                           Quên Đi
----