Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Những Bài Thơ Haiku

Ghi vội cảm xúc một chiều ở Kyoto (Japan) trước một cảnh chùa xưa

Lưng núi xanh cổ tích
Bóng chiều đá trắng lối chùa xưa
Suối tiễn nước về đâu

Phạm Khắc Trí
4-7-2015
***
Phù Du

Đường đời dâu bể
Nhân sinh ba vạn ngắn hay dài?
Có còn chăng?

Quên Đi
***

Quê hương còn khó nhọc
Thời gian ba vạn đang sắp hết
Làm gì không?

Nguyễn Đắc Thắng
2015.07.13
***
Chùa Xưa Thắng Cảnh

Núi xanh vươn vách đứng,
Tà dương thắng cảnh chứng chùa xưa.
Tri kỷ nữa tìm đâu ...

Mai Xuân Thanh
***
Chim Chiều


Lẻ bạn mỏi cánh bay
Chập chùng đồi núi sương mờ ảo
Tổ ấm nào biết đâu

Kim Phượng