Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Tương Tiến Tửu -Quên Đi


Tương (Thương) Tiến Tửu là một điệu hát đời Hán bên Tàu, nỗi tiếng nhất là bài của Lý Bạch, bài này được rất nhiều Thi Nhân ta dịch ra thơ tiếng Việt. Còn tôi, lại bị gợi ý từ bài Tương Tiến Tửu của Lý Hạ để viết nên Tương Tiến Tửu của riêng mình, vì trong bài của Lý Hạ có mồi có rượu.

      Tương Tiến Tửu
Chén sành rượu đế trong
Mừng bạn nâng ly tỏ tấm lòng
Đây món miệt vườn đem chiêu đãi
Nổi lửa đốt rơm nướng cá đồng
Bàn tre bên chái nhỏ
Quây quần thân hữu tiếng cười to
Đũa gõ miệng ly theo từng nhịp
Lời thơ ngâm vội át câu hò
Dòng đời đi quá nữa
Bạn già chớ hỏi hết xuân chưa
Thi rượu còn đây còn trẻ mãi
Tiến tửu bao chung chẳng thấy vừa
Ngoài sân nắng xế tà
Ngày vui sớm vội qua
Luyến tiếc từng giây phút
Nhưng rồi cũng đành xa.
                  Quên Đi