Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Chia BuồnĐược tin Bác Gái vừa mãn phần. Anh thật vô cùng thương tiếc.
 Thành tâm chia buồn cùng Tri Ân và Tang Quyến.
Cầu nguyện hương linh Bác Gái sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
Huỳnh Hữu Đức