Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Xướng Hoạ : Tình Thơ Nối Nhịp

Tình Thơ Nối Nhịp
Tặng Anh Quên Đi và các bạn thơ của tôi trong"Vườn Thơ Thẩn"

Chưa gặp xem chừng đã mến lâu
"Vườn thơ thẩn" mượn bắt đầu cầu
Chưa lần chén rượu vui tao ngộ
Chẳng lúc chun trà thức trắng(đêm )thâu
Chung nổi vương mang cho vận nước
Riêng niềm tâm sự mối ưu sầu
Bạn bè một hướng còn bao đứa ?
Lạc bước phong trần mãi thấy đâu !

Song Quang


***


Các Bài Họa "Tình Thơ Nối Nhịp" của Song Quang:

***
1/Cùng Bạn Thơ

Mới vừa ngã bệnh ngỡ rằng lâu
Bỡi vướng tình thơ khó cưỡng cầu
Bài xướng vừa xem vào chập tối
Đáp vần gắng trọn cả đêm thâu
Do duyên bút mực đầy hương vị
Nên thú văn chương đủ lấp sầu
Với bạn vườn thơ bao kỷ niệm
An vui tự tại khỏi tìm đâu


Quên Đi
* * *
2/Hãy Nán Lại

Ngỡ là mình đã biết nhau lâu
Tự thuở xa xưa nối nhịp cầu
Ngồi quán cà phê nhìn nắng đẹp
Cụng ly rượu nhạt đến đêm thâu
Khơi niềm xướng họa hòa tin tưởng
Bung ý cộng vui giải nỗi sầu
Có hứa nhưng chưa lần gặp mặt
Đi sớm tình này bỏ lại đâu?

Nguyễn Đắc Thắng
20150517
***

3/Tình Thơ Nối Nhịp

Bao năm xướng họa tưởng đà lâu!
Bằng hữu chi giao sớm bắt cầu.
Biên khảo cùng nhau san sẻ Ý,
Họa vần thức suốt biết bao thâu.
Văn chương Hữu Đức chung nhau luận,
Chữ nghĩa Thôi Sao sử nhĩ sầu.
Bệnh tật Quên Đi, bình phục sớm,
Tương phùng Chiêu Đức, chẳng xa đâu!

Đỗ Chiêu Đức
* * *
4/Nhịp Cầu Thân Mến" Vườn Thơ Thẩn


Trong "Vườn Thơ Thẩn" mến quen lâu,
Xướng họa Đường Thi đã bắt cầu,
Tứ hải hồn thơ duyên hội ngộ,
Tam sơn múa bút nợ canh thâu.
Thiên la lồng lộng, thưa mà khó,
Địa võng mênh mông, rớt giọt sầu.
Bằng hữu khắp nơi vì nước Việt
Mõi chân góc bể sẽ về đâu ...


Mai Xuân Thanh
N
gày 16 tháng 05 năm 2015