Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG HỒNG ĐIỆP và TANG QUYẾN


Chúng tôi được tin trể  Cụ Bà Phạm Thị Huỳnh là Thân Mẫu của Hồng Điệp,Cựu học sinh Tống Phước Hiệp, niên khoá 1962-1969 đã mãn phần tại Sài Gòn VN,hưởng thọ 87 tuổi

Chúng tôi xin Thành Kính chia buồn cùng bạn Hồng Điệp và Tang quyến. 

Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà Phạm Thị Huỳnh sớm về Cõi Vĩnh  Hằng.

Đồng Kính Phân Ưu

Giản Kim Dung
Lê Thị Tuyết
Mạc Tích Đức