Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Láo Thiên Láo Địa

Láo Thiên Láo Địa
Láo Thiên Láo Địa

Bơi xuồng tới Mỹ chả cần đô

Nón lá dùng tay tát ngũ hồ
Dắt Tổng Bama chơi xị đế
Vời Trùm Bill gates cúng Lăng Cô
Cá linh nhúng giấm cười toe toét
Tiếng Việt tranh lời nói xí xô
Láo địa láo thiên chơi chút vậy
Ai cười tui rót rượu mời khô!

Cao Linh Tử
***

Quá Giỏi Rồi!


Quên Đi góp phần trong "Những bài thơ láo" cho vui.


Chỉ mượn người xưa để giải sầu

Ba hoa khoác lác bởi vì đâu
Binh thư thảo luận cùng Tôn Tử
Trị thế mạn đàm với Khổng Khâu
Giận ghé Hạng Vương thi cử đỉnh
Vui tìm Khương Thượng học buông câu
Thưa rằng chẳng phải đây thường láo
Chỉ mượn người xưa để giải sầu.

Quên Đi
***
Hoạ bài Quên Đi


Túng tiền mở tiệm bán mua sầu
Nói dóc mau giàu có khó đâu
Cố điện Cẫm Linh chừng nửa chỉ
Cầm tòa Bạch Ốc cả ngàn khâu
Ơ rô dễ kiếm trăm kho chứa
Khương Thượng khó bì một lưỡi câu
Vương Khải Thạch Sùng còn nể mặt 

Thọ hơn Bành Tổ cớ sao sầu?

Cao Linh Tử

2/7/2015
***
Nói Dóc Chơi

Xin được trổ nghề nói dóc góp vui chơi


Ra thi chắc chắn đổ ông Nghè
Khoác lác bùi tai rất dễ nghe
Hồi đó Clin-ton làm thợ mộc
Cùng thời Goerge Bush tập lơ xe
Thanh niên mơ cuộc bình thiên hạ
Hải ngoại chen vai mở bước về
Lỡ chọn dóc nghề nên láo tuốt
Ngày nào được nói cứ vo ve

Nguyễn Đắc Thắng

20150702