Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Giang Thụ Viễn Hàm Tình - Tống Chi Vấn


Đường đời như đò dọc. Thân phận nổi trôi. Dặm trường mưa gió. Gặp rồi xa. Chút tình mây nước cuối đời.Tiễn người hay tiễn mình. Mấy vần thơ vụng tiễn nhau. PKT 07/07/2015

Tống Đỗ Thẩm Ngôn
Tống Chi Vấn - Sơ Đường

Ngọa bệnh nhân sự tuyệt
Ta quân vạn lý hành
Hà kiều bất tương tống
Giang thụ viễn hàm tình

Tạm Dịch : Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn
PKT 07/07/2015

Bệnh nằm không đi ra ngoài được
Thương người nỗi mưa gió đường dài
Không đưa tiễn nhau ở bên cầu sông được
Tình tôi gửi hàng cây dọc ven sông theo ai đi vạn dặm xa

Tiễn Nhau

Nằm bệnh đành buông hết ,
Dặm trường nghĩ tội ai .
Bên cầu người lỗi hẹn ,
Cây tiễn dọc sông dài .

Tri Khac Pham

***
Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn

Ngã bịnh rồi việc đời đành gác ,
Đường dặm xa thương bác ra đi .
Trên cầu chẳng được biệt ly ,
Tình tôi cây bến sầu bi tiễn người .

Mailoc phỏng dịch
***
Dịch Thơ

Tiễn Thẩm Ngôn

Bệnh nằm đành gác việc
Thương bạn dậm đường dài
Cầu vắng ai đưa tiễn
Bên sông cây cảm hoài


Quên Đi

Cảm Tác
         Cảm Đề

Bệnh buồn nhớ Bạn Thơ
Ray rức mấy ai ngờ
Lòng chứa bao tâm sự
Ôm vào trong giấc mơ.

Quên Đi
-----------
Xin chuyển bài nguyên tác Hán Tự và bài dịch Hán Việt:

送杜審言
宋之問,

臥病人事絕,
嗟君萬里行。
河橋不相送,
江樹遠含情。
別路追孫楚,
維舟吊屈平。
可惜龍泉劍,
流落在豐城。

Tống Đỗ Thẩm Ngôn
Tống Chi Vấn

Ngoạ bệnh nhân sự tuyệt,
Ta quân vạn lý hành.
Hà kiều bất tương tống,
Giang thụ viễn hàm tình.
Biệt lộ truy Tôn Sở,
Duy chu điếu Khuất Bình.
Khả tích Long Tuyền kiếm,
Lưu lạc tại Phong Thành.
***
Giọt Buồn Tiễn Đưa

(theo bản phỏng dịch của thầy Trí Khắc Phạm - Tống Đỗ Thẫm Ngôn-Tống Chi Văn - Sơ Đường)

Ốm đau trở bịnh ở trong phòng,
Mưa gió dặm dài bạn nhớ mong.
Sóng nước bên cầu ai tiễn bạn,
Ven sông cây cối gởi tâm lòng...

     Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 07 năm 2015
***
Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn

Ngã bệnh đành thôi chẳng bước ngoài
Đường xa mưa gió nghĩ thương ai
Trên cầu vắng bóng người đưa tiễn
Cây dọc ven sông giữ cảm hoài


Kim Phượng
***
Tiễn Bạn

Bạn ra đi xứ lạ
Ta yếu lại tay không
Ngại dăm đường , ga vắng
Không thơ tiễn , tiệc tùng
Nào phải lạnh sông Dịch
Mà nhìn lại Tiêu Tương
Nháy mắt đà ngàn dặm
Rồi nhớ lại rồi thương


C.D.M
***
Tiễn Đưa Đỗ Thẩm Ngôn

Bệnh nên chẳng trọn tình đời,
Thương người ngàn dặm sớm rời xa nhau !
Nước trôi cầu chẳng biết nào,
Cây ven sông ấy nao nao gợi tình !


Đỗ Chiêu Đức
***
Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn


Thôi đã bệnh rồi kể dứt luôn
Con đường vạn lý gió mưa tuôn
Khúc hát bên cầu đành nín lại
Gửi hàng cây tiễn chạy bên đường


Nguyễn Đắc Thắng
20150714