Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Ảnh Thời Học Sinh - CHS Tống Phước Hiệp Vĩnh Long NK 62 - 69

Hoàng Thị Thơ                     Phạm Lệ Tuyết


                   Nguyễn Thị Ngọc Sương             Lê Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Hạnh                   Trần Thị Hạnh 49

Nguyễn Thị Xuân Đào - Lê Ngọc Điệp

Đoàn Thị Ngọc Hoa                          Giản Kim Dung                     Nguyễn Thị Bạch Tuyết  

  
  Nguyễn Thị Phỉ                     Lê Thị Kim Phượng

Hoàng Xuân Khải                        Huỳnh Hữu Đức

    Mạc Tích Đức
                             Trần NgọcEm
 Huỳnh Hữu Đức