Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Tiễn Nguyễn Kỹ Khuyên Lần Cuối Phần 1

Đúng 14 giờ ngày 30- 4-2015 Gia đình và Thân hữu đưa linh cửu Nguyển Kỹ Khuyên đi hoả táng ở Sơn Trang Tiên Cảnh toạ lạc tại Tầm Du huyện Cái Tắc tỉnh Hậu Giang.

 Thuỷ (Bảy) em của Khuyên

Thuỷ và Đức cạnh linh cửu của Khuyên 
Hết Phần 1

Hình ảnh  Huỳnh Hữu Đức

***