Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Kính Thông Báo

        Do có việc riêng, trang huynhhuuduc.blogspot.com tạm ngưng đăng bài Mới trong khoảng thời gian 15 ngày. 
        Đến ngày 01- 6 - 2015, sẽ tiếp tục đăng bài bình thường.
             Nay Kính
       Huỳnh Hữu Đức