Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Chờ Hạnh Ngộ

Bài Thơ Xướng

           Chờ Hạnh Ngộ

Hai lăm năm nữa… tuổi tròn trăm
Mất ngủ từng đêm lạnh chỗ nằm
Tóc trắng, da mồi, tai nghễnh ngãng
Lưng còm, mắt đục, mũi, môi thâm.
Chiều gieo thi tứ cùng đôi bạn
Sáng hội cà phê đoản khúc ngâm
Bạn hữu miền xa chờ hạnh ngộ
Hân hoan xướng họa kiếp con tằm ...

                   Dương hồng Thủy
                       (27/04/2015)


Các bài Thơ Hoạ

       Cứ Sống Vui

Cho dù sống thọ vượt hơn trăm
Thì tới ngày kia cũng phải...nằm !
Mắt lão tránh sao nhòe hoặc đục
Da già nào khỏi nhão hay thâm
Miễn còn trí óc, còn thơ phú
Và vẫn bạn bè, vẫn xướng ngâm
Vui đến tận cùng, ai cấm cản
Nhả tơ trọn hết một đời tằm.
                       Phương Hà
***
       Chỉ Thế Thôi

Nào dám mơ chi đến tuổi trăm
Chỉ mong chín chín hả đi nằm
Nhân sinh thật lắm điều vui thú
Bạn hữu vốn đầy nghĩa nặng thâm
Dứt bỏ? Sao đành rời thế tục
Thôi thì! Cố giữ lại câu ngâm
Làm hành trang đến miền vô cực
Cũng tạm yên vui một kiếp tằm.
                          Quên Đi
***
Chúc Bạn Chân Cứng Đá Mềm

Đời người đâu được đến tròn trăm ,
Mà nghĩ đên chi lạnh chỗ nằm .
Năm tháng lo toan bồi nghĩa nặng ,
Tối ngày bương chải đắp tình thâm .
Sáng ra thư giãn cùng thơ phú ,
Đêm lại trầm tư với khổ ngâm .
Bao quản thân cò đâu xá kể ,
Ở cho hết kiếp nợ con tằm .
                           Tri Khac Pham
***
      Chúc Bạn Thoả Lòng

Chúc bạn thỏa lòng đạt tuổi trăm,
Trước sau rồi cũng phải...đi nằm !
Tám trăm Bành Tổ... còn đi đứt,
Thập nhị Nguyễn Hiền... thế mới thâm.
Thuốc lá cà phê... chơi xả láng !
Thơ từ ca phú... mặc tình ngâm.
Bạn bè tứ xứ vui tao ngộ,
Xướng họa không thôi uổng kiếp tằm !!!
                                  Đỗ Chiêu Đức