Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Xướng Hoạ: Đêm Tống biệt


Cảm tác từ  "Đêm Thao Thức"
                  của Kim Phượng.

       Đêm Tống Biệt
Xanh tóc xanh tình đậm nét xanh
Gởi trao ánh mắt hẹn duyên lành
Xao xuyến đôi tim cùng nhịp ái
Hiệp hoà chung mộng suốt thâu canh
Mơ màng thánh thót câu tương ngộ
Thổn thức ngân nga khúc biệt hành
Gặp gỡ chi vương sầu điệp điệp
Để lòng mãi luyến dáng thanh thanh.
                                   Quên Đi

Hoạ Tá Vận:

          Ly Khách

Người xưa đâu tá vẫn trời xanh ?
Quán lạnh lầu sông gió dịu lành .
Dằng dặc chinh nhân sầu mấy độ ,
Não nùng tiếng dế khóc năm canh .
Đèn khuya thao thức hồn ly khách ,
Gà sáng giục mau bước lữ hành .
Ngán ngẫm gió thu chiều buốt giá ,
Một mình một ngựa ruổi trăng thanh .
                                   Mailoc
***
        TiễnChân

Đêm lạnh chia tay mái tóc xanh,
Tình nhân lặng lẽ chúc an lành.
Tàu đi bão tố e nguy hiểm,
Bến đợi phong ba ngại điếm canh.
Nước mắt tuôn rơi em thấm lệ,
Giọt châu lả chả gót quân hành.
Xông pha sương gió bền tâm chí,
Hẹn một ngày mai ngắm biển thanh
                        Mai Xuân Thanh
***
Lời Thương Tuổi Trẻ

Khi thời tuổi trẻ tóc còn xanh
Sắc áo thư sinh gối mộng lành
Tiếng súng tang thương sầu khắp nẻo
Đạn bom cày xới suốt năm canh
Lời thơ uất nghẹn lời ly biệt
Khúc nhạc âm vang khúc biệt hành
Ánh mắt hoả châu soi vạn cổ
Một thiên tình sử hận tân thanh!
             Nguyễn Đắc Thắng
                      20150416