Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Vui Cười 39


Có tay đốc tưa kia ế khách, bèn nghĩ ra một kế. Anh ta trưng tấm biển trước phòng mạch, nói rằng trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim.
Lại có một tay luật sư ế khách đói dài, thấy vậy bèn tới đó định kiếm 100 bạc xài chơi.
Luật sư: "Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi."
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt.

Luật sư: "Ê, cái này là xăng đổ xe hơi mà."
Đốc tưa: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác. Trả tui 20 đô.
Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục hận.
Y ta nói: "Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui."
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 22 và nhỏ vô miệng ông này ba giọt.
Luật sư: "Đừng, đừng. Cái này là xăng xe hơi, tôi nhớ mà."
Đốc tưa: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị bịnh.
Tuần sau, tay luật sư tới phục hận một lần nữa.Y ta nói: "Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui."
Đốc tưa: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông.
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: "Đây là tờ 20 đô mà, đâu phải 100."
Đốc tưa cười hề hề: Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên.
Luật Sư: !!!!!
 x X x