Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Tang Lễ Nguyễn Kỹ Khuyên : Ngày 29-04-2015

Do có sự thay đổi nơi hoả táng, Khuyên sẽ được thiêu ở Cần Thơ cho tiện, và ngày mai mới thiêu.Mình đã thay mặt Các Bạn mua tràng hoa và phúng điếu. Tối nay tôi và một vài bạn nam sẽ đến chia sẻ với gia đình Khuyên, và 14 giờ ngày mai 30-4, Các bạn nam ở Vĩnh Long sẽ đến tiễn linh cữu Khuyên rời Vĩnh Long. Gởi một vài hình ảnh tại đám tang Khuyên lúc 9 giờ sáng nay. Các Con của Khuyên (từ trái sang phải): Thư, Ngọc Quỳnh, Kỹ Nguyên.
Hiển

Nguyễn Hồng Danh, Thới.


Hoàng Xuân Khải, Bá Lộc.

Hình ảnh : Huỳnh Hữu Đức