Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Mừng Sinh Nhật Đắc ThắngBài Thơ Xướng

Ta Mừng Sinh Nhật Ta (April 4)
Ta mừng sinh nhật của riêng ta
Đang vượt mốc đời tuổi sáu ba
Chẳng bánh mượn mồi đưa vị tưởng
Không đèn đếm rượu kết vòng hoa
Giang sơn mấy mảnh còn thua sút
Tâm sự một thời lỗi chính ca
Vẫn khát tự do thèm tự tại
Nhục vinh thương hận lắng lòng ta.
                    Nguyễn Đắc Thắng

                          20150404

Bài Thơ Hoạ

Ta Mừng Sinh Nhật Bạn Ta

Ta gởi đôi lời chúc Bạn Ta
Câu mừng sinh nhật sáu mươi ba
Giao tình Đường Luật thay chung rượu
Qua mạng Email ví lẳng hoa
Mặc kẻ sân si cùng thế sự
Riêng mình tự tại với thi ca
Mượn vần xướng hoạ vui ngày thọ
Thú vị này riêng của Bọn Ta
                            Quên Đi