Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Lửa Yêu

Làm sao có thể ngờ
Giây phút đầu gặp gỡ
Sóng lòng bừng khơi dậy
Thiên đường đang mở lối
Hay địa ngục đón chờ
Mặc tình yêu cuốn trôi
Quên đâu là tội lỗi
Hừng hực lửa tim ta
Một nửa của vợ nhà
Còn nửa tặng riêng em.
               Quên Đi