Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Điền Viên Lạc Kỳ 4 - Vương Duy


Khai bút mồng một Tết Giáp Ngọ , xin được gửi đến mọi người thân quí , mấy vần thơ mộc mạc, để đọc cho vui trong mấy ngày xuân. 
PKT 01/31/2014

Điền Viên Lạc
Vương Duy (699 - 759)


Đào hồng phục hàm túc vũ
Liễu lục cánh đãi triêu yên
Hoa lạc gia đồng vị tảo
Oanh đề sơn khách do miên


Dịch Xuôi : Vui Thú Điền Viên
PKT 01/31/2014

Đào hồng , đọng giọt mưa đêm
Liễu biếc , vương tơ sương sớm
Hoa rụng , gia đồng chưa quét
Oanh hót , sơn khách còn ngủ


Phụ Chú :
(1) Gia đồng = trẻ giúp việc trong nhà
(2) Sơn khách = khách núi = ý nói người ở ẩn, xa lánh việc đời


Điền Viên Lạc
PKT 01/31/2014

Đào hồng, mưa đêm, trổ lộc ,
Liễu biếc, sương sớm, đong đưa.
Hoa rụng đầy sân êm ả , 
Oanh ca người ngủ dậy chưa ?


-------------
Xin hưởng ứng cùng Thầy Trí ngày đầu năm
Thân kính 
Mailoc
           
         Điền Viên Lạc
Đào cánh hồng mưa đêm ngấn nước ,
Liễu xanh cành sương ướt phất phơ .
Trẻ nhà chưa quét hoa rơi ,
Chim kêu , khách núi trong mơ ngủ vùi .
                                   Mailoc phỏng dịch
------------
Quên Đi cũng xin " Vui Thú Điền Viên " Cùng Quý Thầy và Anh Chị.


Mưa đêm ướt đẫm cành hồng
Liễu xanh ủ rũ giữa lòng sương mai
Trẻ còn chưa quét hoa bay
Oanh kêu khách vẫn ngủ say đến giờ
                                                                    Quên Đi
----
 *Phụ Chú
                     Nguyên Tác:

  田園樂 其           Điền Viên Lạc Kỳ 4
                王維                             Vương Duy
桃紅復含宿雨,      Đào hồng phục hàm túc vũ 
柳綠更帶朝煙.      Liễu lục cánh đái triêu yên   
花落家童未掃,      Hoa lạc gia đồng vị tảo 
鳥啼山客猶眠 .     Điểu đề sơn khách do miên.

 Có Sách cho rằng bài thơ trên là 4 câu cuối trong bài thơ Lục Ngôn "Quy Sơn Tác" của Cố Huống. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, Chúng ta thấy có sự gượng ép ý thơ giữa 4 câu đầu và 4 câu sau rất rõ ràng, Nếu không muốn nói là hoàn toàn đối nghịch nhau.
Có thể do sự nhầm lẫn nào chăng khi sưu tầm các bài thơ của Người Xưa.
                                                                                                           Quên Đi