Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Cuộc Gặp Gỡ Nhà Thơ Tú Yên - Trà Vinh

Cuộc Gặp Gỡ Nhà Thơ Tú Yên - Trà Vinh

Như đã dự tính, đúng 7 h 30 sáng ngày 24 - 3 - 2015, anh Phú và tôi đã đến Trà Vinh, qua sự hướng dẫn của nhà thơ Hồng Băng, chúng tôi đến viếng thăm nhà thơ Tú Yên, chị là Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long, Cộng Tác Viên của trang longhovinhlong.blogspot.com, ngoài ra có sự hiện diện của chị Ngọc Hoa.

Đức - Phú trên đường vào Thành Phố Trà Vinh.

Đức và Hồng Băng đang chờ gặp Tú Yên. Bên Ngoài, Ngọc Hoa đang dựng lại xe.

Vườn hoa trước sân nhà Tú Yên.Hồng Băng - Tú Yên.

Hỏi ra mới biết Ngọc Hoa (Hoa Đăng) cùng khoá 12 SPVL với Kim Tuyến (Tú Yên), còn Trung (Hồng Băng) khoá 13 và tôi Khoá 8.

Phú - Tú Yên - Đức.

Trước khi ra về, Anh Phú và các Cựu Giáo Sinh SPVL chụp một ảnh Kỷ Niệm nơi nhà của Tú Yên.
Ngọc Hoa - Hồng Băng - Tú Yên - Đức - Phú.


Hồng Băng ký tên tặng Huỳnh Hữu Đức hai tập thơ "Một Chút Tình Quê" của Nguyệt Lãng và "Âm Sắc Thời Gian" của nhiều tác giả kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. 
Chuyến đi về Trà Vinh mang đến cho tôi một thú vị bất ngờ là nhà thơ Hồng Băng cũng là cựu giáo sinh của Sư Phạm Vĩnh Long.

Huỳnh Hữu Đức
Hình ảnh: Trương Văn Phú