Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Chia Buồn Cùng Anh Phú Thạnh


Anh Phú Thạnh Thân Mến,
Không thể cùng Các Bạn đến tiễn đưa Chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thật vô cùng thiếu sót. 
Tôi thành tâm chia buồn cùng Anh và Gia quyến. Nguyện Hương Linh Chị sớm an nhàn nơi cõi Phật.
              Thành Kính Phân Ưu
                 Huỳnh Hữu Đức