Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Biển ChiềuBài Thơ Xướng  

        Biển Chiều

Chiều trông mặt biển thấy mông mênh
Tiếng sóng âm vang vỗ bập bềnh
Gió thổi rì rào hàng liễu rũ
Thuyền câu thả lưới dáng buồn tênh
Hải âu chớp cánh tìm mồi đớp
Dãi núi quanh co đá gập ghềnh
Có đến một lần lòng nhớ mãi
Nước trời cảnh sắc dạ nào quên !
                        Song Quang        

  Bài Thơ Hoạ

           Biển Vắng
Xanh thẩm một màu biển rộng mênh 
Gió đùa bọt trắng nhảy bồng bềnh
Bước chân trên cát ai lưu dấu
Mây biệt trời cao cảnh vắng tênh
Chim lượn cánh chao theo ngọn sóng
Nước vờn leo bãi phủ quanh ghềnh
Một mình một bóng lòng thầm nhủ
Tình cũ còn vương thật khó quên.
                          Quên Đi
***