Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Vui Tuổi Già


Bài Thơ Xướng
( Thân tặng Mai Lộc)

Năm tháng nhuộm dần bạc tóc râu
Nhưng đời luôn giữ thắm xanh màu.
Tâm hồn nghệ sĩ còn lai láng
Cảm húng thi nhân vẫn đat dào.
Mừng gặp bạn bè khi hội ngộ
Vui tìm mây nuớc lúc tiêu dao.
Mặc ai chen chúc đuờng danh lợi
Ta chẳng bận tâm một chut nào.

                       Quang Tuấn


Các Bài Họa:

           Tình Quê
Man mác quê người đã trắng râu ,
Tình quê chan chứa chẳng phai màu .
Lòng ta tan tác sầu thương nhớ ,
Cảm hứng thi nhân vẫn dạt dào .
Ước muốn về thăm thôn xóm cũ ,
Mong tìm nghe lại khúc đồng dao .
Nơi đây đất khách mùa đông đến ,
Hạnh phúc lang thang biết chốn nào ?

                                Mailoc

***
          Cảm Xuân


Lo ăn bương chảy bạc đầu râu
Tết đến ráng sao đủ sắc màu
Hương khói gia tiên luôn ấm cúng
Lộc tài con cháu được dồi dào
Tuổi già sức khoẻ hơn ngân lượng
Tình bạn thâm bền ví ngọc dao
Nhấp chén trà xanh thay mỹ tửu
Xuân như thế đó sướng không nào.
                         Quên Đi
***
              Để Râu

Mươi ngày biếng cạo đã dài râu
Ngắm lại cười khan bạc trắng màu
Sáu bó ơn trời chưa lụm cụm
Năm căn khí lực vẫn dồi dào
Chừa hàng ria mép thêm già mặt
Vuốt ngạnh trê dừa khỏi lụt dao
Đón tết con Mùi coi lạ tí
Truyền lưu một nét giống cha nào!
                         Cao Linh Tử
                              3/2/2015
***
  Vui Sướng Với Tuổi Già

Tuổi già đầu bạc tóc lẫn râu !
Cuộc sống quanh ta lắm sắc màu
Đạo nghĩa muôn đời luôn gắn bó
Tình người vạn thuở mãi dồi dào
Vườn thơ bạn hữu siêng thăm viếng
Xướng họa thi nhân kết khúc dao
Danh lợi trần ai xa lánh mặc...
Vui cùng con cháu khoái không nào ??

                        Song Quang