Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Thư Cảm Tạ Của Phan Thị Anh Minh


Cảm Tạ
Quả Phụ Bùi Công Phiệt nhũ danh Phan Thị Anh Minh cùng Các Con đồng cảm tạ Bà Con, Bạn Bè gần xa đã chia buồn và tiễn đưa linh cữu Chồng Cha chúng tôi là Bùi Công Phiệt hưởng thọ 71 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ sót, kính mong Bà Con, Bạn Bè niệm tình tha thứ.
                                                            Phan Thị Anh Minh và Các Con 
                                                                           Đồng Cảm Tạ.