Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Thơ tranh Xướng Hoạ: Cung Chúc Tân XuânThơ & Hình: Đỗ Chiêu Đức

Trình Bày: Kim Oanh

***
Các Bài Họa:Thơ: Quên Đi
Trình Bày: Kim Oanh

*** 


Thơ:Mai Xuân Thanh
Trình Bày: Kim Oanh