Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Phiếu Hữu Mai - Kinh Thi


Trong kinh Thi có thơ Phiếu hữu mai (摽有梅 mai rụng), nói về sự hôn nhân phải đúng thời đúng lúc. Không vì kén chọn mà để lỡ xuân thì.
            Trong Kiều có câu:
Quả mai ba bảy đương vừa
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì

摽有梅 (*)        Phiếu Hữu Mai

摽有梅              Phiếu Hữu Mai
其實七兮          Kỳ thực thất hề
求我庶士          Cầu ngã thứ sĩ,
迨其吉兮。      Đãi kỳ cát hề.
摽有梅              Phiếu Hữu Mai
其實三兮          Kỳ thực tam hề
求我庶士          Cầu ngã thứ sĩ
迨其今兮。      Đãi kỳ kim hề.
摽有梅              Phiếu Hữu Mai
頃筐塈之          Khuynh khuông k‎ý chi
求我庶士          Cầu ngã thứ sĩ,
迨其謂之。      Đãi kỳ vị chi.
      詩經                  Kinh Thi

(*) 梅 Mai: Người miền Bắc mình gọi tên là mơ, ngày trước trong Nam gọi là trái Xí Mụi. Trái có vị chua.

Đầu xuân nở hoa, có hai màu trắng và đỏ. Thứ trắng gọi là lục ngạc mai (綠萼梅), nở hết hoa rồi mới nẩy lá, quả chua, chín thì sắc vàng.

Dịch Nghĩa: Mai Rụng

Mai đã rụng
Nhưng còn đến bảy phần
Các chàng có muốn cưới ta
Phải chọn ngày tháng tốt
Mai đã rụng
Chỉ còn có ba phần thôi
Các chàng có muốn cưới ta
Đem lễ cưới liền hôm nay
Mai đã rụng
Nghiêng giỏ mà lượm thôi
Chàng nào còn muốn cưới ta
Chỉ cần lời nói là được rồi.

Các Bài Thơ Dịch:

                      Mai Rụng

               Mai em đã bắt đầu rơi
    Mười phần hương sắc chỉ vơi ba phần
            Ai người quân tử cầu thân
     Trầu cau ngày tốt Tấn Tần kề vai
             Thời gian lả tả cành mai
       Bảy phần đã rụng chỉ hai ba còn
          Ai từng muốn kết phụng loan
      Mau đem ít lễ kiệu son chẳng màng
            Hoa nay đến lúc xuân tàn
Nghiêng nghiêng tay giỏ lượm mang về nhà
           Giờ anh nào muốn cưới ta
     Một lời ướm hỏi vậy là xong ngay.
                                    Quên Đi
***

                      Mai rụng
            Gió lùa mai chợt rụng rơi
    Sắc hương còn bảy, yêu đời vẫn xuân
       Nếu chàng lòng rộn bâng khuâng
     Chọn ngày tháng tốt cỗ dâng hỏi về
           Xuân sang mai rụng tư bề
      Ba phần còn lại vẫn đê mê người
            Này chàng quân tử kia ơi
    Sính lễ nhanh nhé kẻo thời xuân trôi
              Xuân tàn mai úa cả rồi
Nhuốm tình nghiêng giỏ lượm vơi hoa mùa
     Tiếc thương chàng muốn cưới thưa
 Một lời ướm mật hương thừa.. Xin vâng!
                                Kim Oanh
                         Mồng Bốn Tết 2015
***

      Bông Mai Rơi Rụng Tơi Bời

           Mai tàn rồi phải rụng rơi,
Hương Xuân tươi sắc chơi vơi bảy phần.
           Hỏi ai làm bạn kết thân,
   Nhanh chân xin cưới ân cần kề vai.
      Thời gian chẳng đợi bông mai,
 Ba phần tươi thắm xuân nay vẫn còn.
    Âm thầm gối phụng phòng loan,
  Chỉ cần lễ mọn lòng son mơ màng.
          Mùa hoa sớm nở tối tàn,
 Biết đâu tiếc ngọc tình tan vui nhà.
     Bằng lòng lấy được người ta,
Ước mong ngỏ ý thật thà được ngay !
                       Mai Xuân Thanh  
              Chủ Nhựt, mùng 4 Tết Ất Mùi
***
                    Mai Rụng

        Sắc phai hương nhạt lìa đài
 Bảy phần hoa thắm lắc lay trên cành
       Luyến lưu chăng hỡi tình anh
    Se tơ kết tóc ngày lành nên duyên
     Thêm vài cánh rụng ngoài hiên
 Ba phần sót lại lòng riêng hỏi chàng
        Hỏi rằng bên ấy muốn sang
Giòng sông tình ái bắc ngang cầu kiều
        Giờ đây hoa rụng tiêu điều
   Dang tay quân tử ấp yêu đời đời
    Trong mơ chưa phút nghỉ ngơi
   Thì đây xin đấy một lời trọn trao 

                                    Kim Phượng