Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Lễ Chùa Rằm Tháng Giêng Ất Mùi 2015 (Phần Đầu)

Vào ngày Rằm tháng Giêng Ất Mùi, nhằm ngày 05-3-2015, chúng tôi Đức, Liên, Xuân, Duyên,Anh Minh, Điệp Lê, và Sanh (đến trước làm công quả cho chùa từ hai ngày nay) hẹn nhau đến chùa Ni Sư Thanh Châu Tự toạ lạc tại Phường 5 TP Vĩnh Long.Chùa đang xây dựng chưa xong. Từ Trái Sang Phải: Liên, Anh Minh, Duyên,Xuân, Điệp Lê.


Hết Phần Đầu

Hình Ảnh Huỳnh Hữu Đức