Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Đêm Trăng Cửu Long


Bài Xướng

           
Dòng chảy hiền hòa thong thả bơi
Lan bờ rạo rực nhảy reo mời
Tầng cao lơ lửng vầng mây tán
Đêm lặng rì rào ngọn gió khơi
Sóng nước lung linh da ẩn ngọc
Ánh trăng lấp lánh bóng in trời
Cửu Long nuôi dưỡng hồn thôn dã
Tiếng hát ầu ơ nhập cuộc đời!


                  Nguyễn Đắc Thắng

Các Bài Hoạ

  Đêm Trăng Cửu Long

Lãng du ngắm cảnh chiếc xuồng bơi,
Văng vẳng câu hò lảnh lót mời.
Sông nước Cữu Long xưa mát rượi,
Thuyền chài thấp thóang hiện ngòai khơi.
Sóng êm gió lặng đơm nhiều cá,
Nước bạc phù sa hưởng lộc Trời.
Thuở trước dân ta giàu thảo dã,
Bây giờ vất vả khổ bao đời...
                         Mai Xuân Thanh
***
    Trăng Nước Tầm Dương

Trăng trầm đáy nước ánh trăng bơi
Gờn gợn sông đưa bóng gọi mời
Ai khách đa tình xin chớ vội
Đàn xuân nhã khúc cũng vừa khơi
Tầm Dương bến vắng mơ vầng nguyệt
Kỹ Nữ buồn thân xót mệnh trời
Tan hợp bèo mây bao cảnh ngộ
Tỳ Bà lưu luyến khóc thương đời.
                               Quên Đi