Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Dự Đám Giỗ Thân Phụ Tuyết Nga.

Nhận lời mời của chị Võ Thị Truyết Nga, chúng tôi Thơ, Chí Thanh, Duyên, Sáu, Thế Lang và Đức đến nhà em trai của Tuyết Nga là Trí ở huyện Long hồ, dự ngày giỗ của  thân phụ chị Tuyết Nga, vào ngày 24 tháng Giêng Ất Mùi nhằm ngày 14-3-2015.


 Trái sang phải: dâu của Thế Lang, Tuyết Nga, Thế Lang, Chí Thanh, Duyên, Sáu, Thơ.

Hình ảnh: Huỳnh Hữu Đức